Klappar ditt hjärta för det Medvetna Bemötandet?

Många människor i vår värld lever med en känsla utav av att inte bli sedda, inte hörda och inte bli förstådda. Detta vill vi vara med och förändra!

Vårt mål på Mötesforum Futura är att i så stor omfattning som det är möjligt sprida vår kunskap i det Medvetna Bemötandet och det individuella mötet.

Att inspirera oss själva och våra futuramodellenmedmänniskor till ett engagemang och individuellt ansvarstagande i alla de möten vi dagligen gör.

Vill du utveckla det Medvetna Bemötandet i din verksamhet, arbetsplats eller till dig  själv? Vill du ta steget att bli Futurahandledare?

Ta gärna kontakt med oss, vi ser fram emot att mötas!