Några ord från gårdagen….

”Mycket intressant informationsmöte!”
”Så inlevelserikt och dina ord går rakt in i hjärtat”
”Du talade du ”till mig”. Magiskt!”
”Det var givande att höra dig”
”Det är så härligt när gnistan tänds”

Ord från gårdagen, varmt tack de värmer djupt..
Vi vill sända ett hjärtevärmande tack till alla er som kom och tack till Jonas Haak, vd Kristianstad Österlen Airport, Sigge Nielsen organisationskonsult och Cecilia Arnesson enhetschef Kristianstad kommun för att ni delade med er av era erfarenheter av det Medvetna bemötandet.

Vi ser fram emot att möta er alla igen!14647234_10154693195962490_1103939003_o

Inspirationsmöte 19 oktober kl. 16-18

Varmt välkommen till några inspirerande timmar på Kristianstad Österlen Airport. Upplev och få klarhet i hur vi arbetar, vad ett medvetet bemötande är och vilket resultat det ger. Du möter några av våra referenser och får en tydlighet i hur vi resultatmäter något så abstrakt som ett bemötande.

Vi visar exempel från våra olika referensverksamheter inom vård – skola – företag.

Anmälan och mer information får du av Torbjörn: torbjorn.friede@motesforum.se

Varmt välkommen!

2016-10-18 19.00.35

Föreläsning i Medvetet bemötande 23/11 Stockholm

rehabilitering-aldre-2016_rubrik

SÅ ARBETAR DU PERSONCENTRERAT GENOM MEDVETET BEMÖTANDE
Grunden till bra vård utifrån ett personcentrerat synsätt bygger på att kunna se och möta varje patient på ett medvetet och närvarande sätt – bortom sjukdomsbild, diagnoser och reaktioner. För att lyckas med det krävs en medvetenhet om sitt eget bemötande, vilket bygger på en förståelse och kunskap i hur du själv fungerar, agerar och reagerar.

Under denna workshop får du genom teori, övningar och fallbeskrivningar lära dig identifiera vilka naturliga behov patienten har i ett möte och hur du sedan använder denna information för att ge varje enskild patient ett individualiserat och personcentrerat bemötande.

Du får lära dig:

  • Identifiera vad du förmedlar till patienten
  • Hantera samspelet mellan din hjärna och dina sinnen
  • Hur du agerar och reagerar i olika möten
  • Hur du individualiserar bemötandet gentemot varje patient
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopen leds av Ingela Fors, Mötesforum 

REHABILITERING SOM GER FRISKARE & GLADARE PATIENTER

Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan år 2010 och 2050. I takt med detta ökar behovet av rehabilitering av äldre, som är en mycket viktig insats för att skapa hälsosamt åldrande, där du har en central roll.

Hur ska du arbeta för att bidra till en medskapande och personcentrerad rehabilitering? Hur kan du med enkla medel skapa glädje genom att få de äldre i rörelse?

Programmet finns här: rehabilitering-aldre-2016

 

En lyckad dag!

Att representera den vi är och den verksamhet vi befinner oss i.

Vad innebär det i praktiken?

Att medvetet bemöta utifrån våra värderingar….
och representera den värld vi vill leva i.

En härlig och lyckad Näringslivsdag på Kristianstad Österlen Airport! Tack!

14397881_10154596830662490_1160870636_n 14409152_10154596830642490_43489756_n 14408837_10154596830627490_1410775448_n

Näringslivsdagen 19 september

Medvetet bemötande i näringslivssammanhang; en kvalitetssäkring i att du och din verksamhet i praktiken representerar era värderingar och de ni är.

Medvetet bemötande ger förutsättningarna till att din kund/patient/klient/elev blir din naturliga ambassadör. En naturlig ambassadör är en människa som vill återvända…till dig, till verksamheten, företaget eller mötet.

Vi ser fram emot att möta dig på Kristianstad Österlen Airport!

Fil 2016-03-21 22 46 31

Vill Du veta mer?

Mötesforum Futura och det Medvetna och Medmänskliga bemötandet kommer nu steg för steg att öka sina steg så att fler under 2017 kan få ta del av kompetens och metod.

Vi har sedan 1997 koncentrerat oss på att utveckla metoden. Referenser och referensverksamheter har vi i samspel med uppdragsgivare byggt upp inom vård, skola, sociala verksamheter och även på senare tid företag. En stor tacksamhet för förtroendet i alla de fina samarbeten vi haft under dessa snart 20 åren.

Idag är det Medvetna och Medmänskliga bemötandet ytterst tydligt och en stor resurs i att kunna Kvalitetssäkra något så abstrakt som ett bemötande och uttryckssätt. Att medvetet observera vem vi har framför oss och medmänskligt gå varandra tillmötes.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna, varmt välkomna!
Ingela Fors 0703 871005
Torbjörn Friede 0733 103305

IMG_3648

Kommande utbildningar i medvetet och medmänskligt bemötande.

Ett bemötande som visar vägen till ett medmänskligt förhållningssätt och representerar den du är oavsett olikheter, vem du möter eller vilken situation du befinner dig.

Ett bemötande som formar tydlighet i hur verksamhetens värderingar tillfullo kommer till uttryck. En gemensamhet i hur vi möter våra kunder, klienter, elever, barn eller patienter. En gemensamhet som sätter avtryck och ger naturliga ambassadörer.

Våra kommande öppna utbildningar:

Ledarskapsutbildning i medvetet bemötande; utbildningsstart 30 november och nästa start 31 januari 2017.

Medveten och medmänsklig kommunikation; utbildningsstart 18 januari.

Vill du utbilda din ledningsgrupp eller medarbetare?

Ta gärna kontakt med oss; Torbjörn Friede 073 3103305/ info@motesforum.se för anmälan eller för att diskutera vilket resultat ett medvetet bemötande kan ge Er verksamhet.

Reflektioner från deltagare:

Tusen tack, det var en höjdare eller rättare sagt en rejäl  sinnesöppnare för mig! Jag gjorde många kopplingar som föll på plats igår.”

” Outstandig”

”En helt annan atmosfär, till 70-75%”

Ledarskapsutbildning i Medvetet Bemötande

Medmänsklighet och bemötande som verktyg för lyckade och hållbara affärer och relationer. Bemötande är abstrakt och många gånger en utmaning för oss då vi ska förklara varför vi lyckades eller misslyckades i olika möten. Utbildningen ger oss konkreta förklaringar och verktyg i hur vi formar ett Medvetet Bemötande.

Ett nödvändigt steg för förtroende och hållbarhet.

Vill du utveckla ett Medvetet Bemötande i Er ledningsgrupp? Till hela Er verksamhet? Ta kontakt och boka ett möte med oss.

Till Dig själv? Boka en plats på höstens Ledarskapsutbildning i Medvetet Bemötande. Start 24 augusti. FULLSATT.

Ring eller maila oss för anmälan och information.

Ingela 0703 871005/ ingela.fors@motesforum.se

Reflektion och stolthet över ett års aktivt arbete i det Medvetna Bemötandet av Säkerhetsansvarig inom flygplatsbranschen:
”Samarbetet i gruppen och mellan avdelningarna,
nu bygger vi broar.
Förståelse och tolerans inför varandra.
Medarbetarna pratar till varandra istället för om varandra.
Vi har kommit långt internt och externt.
Feedback mellan varandra.
Ledningen tydligare.
Jag har lärt mig att agera på olika sätt, ser tydligt gensvar.” 

 

Klappar ditt hjärta för det Medvetna Bemötandet?

Många människor i vår värld lever med en känsla utav av att inte bli sedda, inte hörda och inte bli förstådda. Detta vill vi vara med och förändra!

Vårt mål på Mötesforum Futura är att i så stor omfattning som det är möjligt sprida vår kunskap i det Medvetna Bemötandet och det individuella mötet.

Att inspirera oss själva och våra futuramodellenmedmänniskor till ett engagemang och individuellt ansvarstagande i alla de möten vi dagligen gör.

Vill du utveckla det Medvetna Bemötandet i din verksamhet, arbetsplats eller till dig  själv? Vill du ta steget att bli Futurahandledare?

Ta gärna kontakt med oss, vi ser fram emot att mötas!