Medvetet bemötande i vården

Hur ökar vi det gemensamma bemötandet?
Hur kvalitetssäkrar vi något så abstrakt som ett bemötande?
Hur observerar vi medvetet patientens behov av uttryck i mötet?
Medvetet bemötande grundades 1997 av specialpedagog Ingela Fors och har sedan dess utvecklats tillsammans med de vårdverksamheter vi har fått förmånen att samarbeta med. Idag kan vi presentera hur vi går från att bemöta per automatik till att bemöta medvetet via en bemötandetrappa. Vi ökar därmed kvalitet, värdet i vår bemötandekompetens, vår professionalitet och det gemensamma bemötandet utifrån observation.

Vad är medvetet bemötande?

Vad är ett medvetet bemötande?
Ett medvetet bemötande handlar om medmänsklighet, att kunna se en annan människa för den hon är.
Se dig omkring….
Hur möter vi varandra?
På arbetsplatsen?
I affären?
I samhället?
Vi har inte tid att vänta, ta steget och låt oss på riktigt visa vilket samhälle vi vill leva i.

Komikapp och medvetet bemötande

Vi är både stolta och glada över vårt fina samarbete med hjälpmedelsföretaget; Komikapp; www.komikapp.se

Vi på Komikapp är stolta över alla fina Sinnesrum som skapats under åren i olika verksamheter. Kanske är ni en av många som valt att investera i ett sinnesrum i er verksamhet. Genom åren har vi på Komikapp uppmärksammat behovet av kunskap att individanpassa produkter och miljöer utifrån användargruppen.

Tillsammans med Futura vill vi inspirera våra kunder att kvalitetssäkra vistelsen i sinnesrummet genom ett medvetet bemötande. Vad är ett medvetet bemötande?

I ett medvetet bemötande vet Du hur Du hur du skall göra , vilken upplevelse Du vill förmedla och hur Du vill påverka.

Allt för att säkerställa att sinnesrumsmiljöerna och materialet används optimalt som verktyg i era olika verksamheter. Vi välkomnar er att ta del av en inspirationsfilm utformad av Futura www.motesforum.se som beskriver vad egentligen ett kvalitetssäkert bemötande betyder i praktiken.

Vi vill att den skall inspirera er till att ta nästa steg för att uppnå full potential av helhetsupplevelsen i sinnesrummet.

Önskar ni hjälp med att inreda ett Sinnesrum i er verksamhet kontaktar ni: eva.soderbaum@komikapp.se Önskar ni få handledning och utbildning i er verksamhet kontaktar ni: info@motesforumfutura.se

 

Ledarskapsutbildning i medvetet bemötande 30 november

Vill du bli uppfattad så som du är värd?
Vill du öka såsom tydlighet, samspel och flexibilitet?
Vill du öka meningsfullhet och närvaro i ditt uttryck?
Vill du medvetet ge av dig själv och den du är i mötet?
Vill du medvetet representera den värld du vill leva i?
….då är Ledarskapsutbildning i Medvetet Bemötande något för dig.

”Att bemöta medvetet eller omedvetet är en milsvid skillnad”

För anmälan och information kontakta:
Ingela Fors 0703 871005
Torbjörn Friede 0733 103305
info@motesforum.se
Vi ser fram emot att mötas!14798811_10154702637707490_2022580398_n

Några ord från gårdagen….

”Mycket intressant informationsmöte!”
”Så inlevelserikt och dina ord går rakt in i hjärtat”
”Du talade du ”till mig”. Magiskt!”
”Det var givande att höra dig”
”Det är så härligt när gnistan tänds”

Ord från gårdagen, varmt tack de värmer djupt..
Vi vill sända ett hjärtevärmande tack till alla er som kom och tack till Jonas Haak, vd Kristianstad Österlen Airport, Sigge Nielsen organisationskonsult och Cecilia Arnesson enhetschef Kristianstad kommun för att ni delade med er av era erfarenheter av det Medvetna bemötandet.

Vi ser fram emot att möta er alla igen!14647234_10154693195962490_1103939003_o

Inspirationsmöte 19 oktober kl. 16-18

Varmt välkommen till några inspirerande timmar på Kristianstad Österlen Airport. Upplev och få klarhet i hur vi arbetar, vad ett medvetet bemötande är och vilket resultat det ger. Du möter några av våra referenser och får en tydlighet i hur vi resultatmäter något så abstrakt som ett bemötande.

Vi visar exempel från våra olika referensverksamheter inom vård – skola – företag.

Anmälan och mer information får du av Torbjörn: torbjorn.friede@motesforum.se

Varmt välkommen!

2016-10-18 19.00.35

Föreläsning i Medvetet bemötande 23/11 Stockholm

rehabilitering-aldre-2016_rubrik

SÅ ARBETAR DU PERSONCENTRERAT GENOM MEDVETET BEMÖTANDE
Grunden till bra vård utifrån ett personcentrerat synsätt bygger på att kunna se och möta varje patient på ett medvetet och närvarande sätt – bortom sjukdomsbild, diagnoser och reaktioner. För att lyckas med det krävs en medvetenhet om sitt eget bemötande, vilket bygger på en förståelse och kunskap i hur du själv fungerar, agerar och reagerar.

Under denna workshop får du genom teori, övningar och fallbeskrivningar lära dig identifiera vilka naturliga behov patienten har i ett möte och hur du sedan använder denna information för att ge varje enskild patient ett individualiserat och personcentrerat bemötande.

Du får lära dig:

  • Identifiera vad du förmedlar till patienten
  • Hantera samspelet mellan din hjärna och dina sinnen
  • Hur du agerar och reagerar i olika möten
  • Hur du individualiserar bemötandet gentemot varje patient
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopen leds av Ingela Fors, Mötesforum 

REHABILITERING SOM GER FRISKARE & GLADARE PATIENTER

Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan år 2010 och 2050. I takt med detta ökar behovet av rehabilitering av äldre, som är en mycket viktig insats för att skapa hälsosamt åldrande, där du har en central roll.

Hur ska du arbeta för att bidra till en medskapande och personcentrerad rehabilitering? Hur kan du med enkla medel skapa glädje genom att få de äldre i rörelse?

Programmet finns här: rehabilitering-aldre-2016

 

En lyckad dag!

Att representera den vi är och den verksamhet vi befinner oss i.

Vad innebär det i praktiken?

Att medvetet bemöta utifrån våra värderingar….
och representera den värld vi vill leva i.

En härlig och lyckad Näringslivsdag på Kristianstad Österlen Airport! Tack!

14397881_10154596830662490_1160870636_n 14409152_10154596830642490_43489756_n 14408837_10154596830627490_1410775448_n