Ledarskapsutbildning i Medvetet Bemötande start 24 augusti

Medmänsklighet och bemötande som verktyg för lyckade och hållbara affärer och relationer. Bemötande är abstrakt och många gånger en utmaning för oss då vi ska förklara varför vi lyckades eller misslyckades i olika möten. Utbildningen ger oss konkreta förklaringar och verktyg i hur vi formar ett Medvetet Bemötande.

Ett nödvändigt steg för förtroende och hållbarhet.

Vill du utveckla ett Medvetet Bemötande i Er ledningsgrupp? Till hela Er verksamhet? Ta kontakt och boka ett möte med oss.

Till Dig själv? Boka en plats på höstens Ledarskapsutbildning i Medvetet Bemötande. Start 24 augusti.

Ring eller maila oss för anmälan och information.

Ingela 0703 871005/ ingela.fors@motesforum.se

Reflektion och stolthet över ett års aktivt arbete i det Medvetna Bemötandet av Säkerhetsansvarig inom flygplatsbranschen:
”Samarbetet i gruppen och mellan avdelningarna,
nu bygger vi broar.
Förståelse och tolerans inför varandra.
Medarbetarna pratar till varandra istället för om varandra.
Vi har kommit långt internt och externt.
Feedback mellan varandra.
Ledningen tydligare.
Jag har lärt mig att agera på olika sätt, ser tydligt gensvar.” 

 

Klappar ditt hjärta för det Medvetna Bemötandet?

Många människor i vår värld lever med en känsla utav av att inte bli sedda, inte hörda och inte bli förstådda. Detta vill vi vara med och förändra!

Vårt mål på Mötesforum Futura är att i så stor omfattning som det är möjligt sprida vår kunskap i det Medvetna Bemötandet och det individuella mötet.

Att inspirera oss själva och våra futuramodellenmedmänniskor till ett engagemang och individuellt ansvarstagande i alla de möten vi dagligen gör.

Vill du utveckla det Medvetna Bemötandet i din verksamhet, arbetsplats eller till dig  själv? Vill du ta steget att bli Futurahandledare?

Ta gärna kontakt med oss, vi ser fram emot att mötas!