MB I kommunikation

Denna utbildningen vänder sig till dig som vill träna extra på att kommunicera.
Träna noggrannheten i ordval, ordstruktur, tonläge och kroppsspråk samt utifrån
observation medvetet bemöta den människa du har framför dig.

Att helt enkelt finslipa och få ännu fler verktyg som stödjer dig i att både representera
dig, dina val och den människa du är samtidigt som du samspelar med din medmänniska.

Ett möte som ger tydliga och medmänskliga avtryck i värde, omtanke, ansvar och respekt.

MER INFO
KONTAKT
Anmälan

Ord från deltagare:

”Att bemöta medvetet är en viktig väg och helt fantastiskt för oss alla att börja förstå
och respektera varandras likheter och olikheter. En styrka och verktyg i hur vi alla
kan bidra till en bättre värld.”