Tack för att du tittar in!

Hemsidan håller på att uppdateras!

Välkommen åter 🙂

Utbildningar i medvetet bemötande:

”Ökad självkännedom ger tillgång till en djupare dimension
i mötet. Att tillåta mig vara en människa och veta att min personlighet är här för att mogna och utvecklas likt årsringarna på ett träd.
Denna ingång i ett möte ger utrymme.
Jag ser dig och du ser mig till kontakt bortom snäva personlighetsgränser. Vi möts som de människor vi är med ett lika värde.”

Ingela Fors, grundare och metodutvecklare

”Ett tryggt och professionellt bemötande
är grunden till att skapa förtroende.
Ett förtroende som ökas med ett Medvetet Bemötande, där vi belyser våra vanor och ovanor och lär oss bli alltmer professionella och mänskliga.”

Lars Andäker
Läkare med olika ledningsuppdrag
i offentliga och privata miljöer.

”Ökad självkännedom ger tillgång till en djupare dimension i mötet. Att tillåta mig vara en människa och veta att min personlighet är här för att mogna och utvecklas likt årsringarna på ett träd.
Denna ingång i ett möte ger utrymme.
Jag ser dig och du ser mig till kontakt bortom snäva personlighetsgränser. Vi möts som de människor vi är med ett lika värde.”

Ingela Fors, grundare och metodutvecklare

”Ett tryggt och professionellt bemötande är grunden till att skapa förtroende.
Ett förtroende som ökas med ett Medvetet Bemötande, där vi belyser våra vanor och ovanor och lär oss bli alltmer professionella och mänskliga.”

Lars Andäker
Läkare med olika ledningsuppdrag i offentliga och privata miljöer.

”Det medvetna bemötandet har gett mig insikter om
att det är vårt personliga ansvar vad vi sänder ut i mötet,
att medvetet agera istället för att reagera.
Att ta ett ansvar för hur jag bemöter andra ger mig också
styrkan att växa som människa, växa genom möten,
att sätta min personlighet åt sidan för att bemöta andra
med den respekt och kärlek alla förtjänar.
Jag har fått verktyg som stödjer mig att se och möta
en medmänniska istället för en “främling.”

Eleonore Hedin,
beteendevetare

Eleonore Hedin,
beteendevetare

MEDVETET BEMÖTANDE
– en handbok i livet”

Utgivning: Våren 2019

Högskolan KristiansTAD

Räcker det med goda intentioner när man arbetar med människor?

Talare: Ingela Fors, specialpedagog, grundare och metodutvecklare av Conscious Expression/Medvetet Bemötande.

För mer info.

MER INFO

ALMANACKA

maj

22

22 maj 2019         Start: Handledarutbildning i Medvetet Bemötande.

Målgrupp: Personal inom skola, vård och sociala verksamheter.

maj

17

17 maj 2019         Start: Handledarutbildning i Medvetet Bemötande.

Målgrupp: Coacher och personal som utför handledning/samtal i sitt yrke.

maj

16

16 maj 2019         Release; Webapp: Observations- och Bemötandestöd.

Hold the date – mer info kommer!

jan

23

23 jan 2019          Start: Handledarutbildning i Medvetet Bemötande.

Målgrupp: Personal inom skola, vård och social verksamhet.

mars

15

15 mars           Specialpedagogiska myndigheten, Stockholm

Föreläsning om Medvetet Bemötande till Riksgymnasium i Sverige.

okt

26

26 oktober 13:00 – 15:00          Högskolan Kristianstad, Aulan, hus 7

”Räcker det med goda intentioner när man arbetar med människor?”

okt

24

24 oktober         Infomöte för Dig som är intresserad av vara en del av vårt handledarteam.

Mer info