Hälsa, vård & omsorg

 

Varje möte är unikt och behöver anpassas efter klientens behov och förutsättningar. Ett gott bemötande är ingen slump utan det bygger på din långa erfarenhet av att möta olika personer.

Hur klienten upplever bemötandet spelar en stor roll för vårdens kvalitet.

För det är i mötet mellan dig och din klient som det händer.

Skapas det en trygg miljö är kontakt, motivation och delaktighet enkelt. Men när den trygga miljön inte infinner sig – hur gör vi då?

 

Vi ser att det först och främst handlar om observation och självinsikt. Klienten kan inte förändra sig eftersom sjukdom, stress och funktionsstörningar begränsar förmågan att vara närvarande, lyssna och uttrycka sig.

Verktyget bygger i första steget en förståelse för klienten. Det visar vilka intryck klienten är mottaglig för och guidar oss till bemötandet.

 

 

 

I nästa steg växer en tydlig bild fram – hur du som bemöter klienten bör justera ditt uttryckssätt för att få allra bäst genomslag.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med flera olika organisationer och stötta medarbetare till att bli mer medvetna kring sitt bemötande.

Metoden och verktyget CoXpress är ett resultat av våra lärdomar i kombination med vår kompetens och erfarenhet.

 

Vår lösning

 

Handledning – 

I alla möten vi har dagligen dyker det då och då upp en bemötandesituation där vi behöver specialdesignade verktyg. Handledningen ägnas åt bemötandesituationer ni befinner er i för att få vidgat perspektiv, objektivitet och nya strategier i situationer där ni kört fast och/eller vill ha fler perspektiv och observationer. Handledningen kan riktas till era klienter eller till er som team.

Utbildning – 

En fyra dagars utbildning som ger dig kunskap i hur du kan observera din egen och klientens perception. Konkreta bemötandeverktyg som fyller på din verktygslåda och du tränas i hur du kan justera ditt eget uttryck för att kunna matcha klientens behov. Utbildningen formar ett gemensamt bemötandespråk i verksamheten och ger förutsättningar för ett gemensamt bemötande. Förståelse skapas för varandras olikheter i personalgruppen. Olikheterna kan då ses som individuella styrkor och vara ett underlag för ökat samarbete.

Online verktyget CoXpress – 

Ett online verktyg som stödjer Er att observera de stimuli som klienten är mottaglig för. Verktyget ger  förståelse och förslag på bemötandeverktyg som matchar behovet. En självreflektionsdel finns till dig som personal. Du får ökad självkännedom om din egen perception och ser i bild och text vad du behöver justera i ditt eget uttryck för att matcha klientens behov.

274 utvärderingssvar efter fyra dagars utbildning, år 2017 – 2019:

 

KONTAKT