Mötesforum Futura

Mötesforum Futura är ett innovativt utbildnings- och handledningsföretag. Metoden Medvetet bemötande, eller Conscious Expression, började vi arbeta med 1997 och företaget Mötesforum Futura grundades 2002. Metoden Medvetet bemötande har utvecklats genom handledningar och samarbeten inom vård, omsorg, skola, socialtjänst och näringsliv. Metoden har utvecklats till ett digitalt verktyg, CoXpress, som underlättar dessa verksamheters arbete att skapa Medvetet bemötande inom respektive bransch.

Om metoden Conscious Expression (Medvetet Bemötande)

Vi vill bidra till en ökad medmänsklighet människor emellan genom att inspirera till att öka sin medvetenhet och förståelse för varandra via ett Medvetet bemötande.

Våra värdeord är vår grund och riktning i alla sammanhang. Vårt professionella konsultteam har en gemensam värdegrund i det medvetna och mänskliga mötet. Teamets styrka är våra olika personligheter och bakgrund, och den mångfald vi kan erbjuda.

1997
Medvetet bemötande grundas av Ingela Fors, specialpedagog.

2002
Visuella sinnet, 10p arbete , pilotstudie, Malmö Högskola Artikel Spec.ped.

1997 – 2005
Specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar kring sinnena.

2002
Mötesforum Futura AB grundas.

2002 – 2013
Uppbyggnad av bemötandemodell. Utformning av utbildning Testning av metoden, handledning, utbildning och föreläsning inom psykiatri, vård, omsorg och pedagogiska verksamheter. Första dokumentering i bokform: Vägen hem. Dokumentering av resultat och referenser inom ovanstående områden. Uppbyggnad av kursgård 2002 – 2012.

2013

Uppdatering av bemötandeutbildningen. Nya områden: Sociala verksamheter och näringsliv. Vårt nätverk utökas till regionerna, universitet, högskolor, näringslivet och riksdag.

NU
Bok i Medvetet bemötande skrivs, beräknas färdig 2018. Bok om incest i samarbete med Madelaine Ruthström och Bengt Eliasson Soc.dep. Bemötandetrappan som applikation. Beräknas färdig våren 2018.

STORYN….hur allt började

Medvetet Bemötande grundades den dagen då jag observerade att mina kollegor och jag, omedvetet och automatiskt, tog för givet att medmänniskan vi hade framför oss skulle anpassa sig till vårt sätt att uttrycka oss istället för tvärtom. Denna upptäckt kom efter en plötslig sjukdom som påminde mig om min egen dödlighet och gav mig nya upplevelser om livet. Upplevelser som skakade om och förändrade mitt sätt att se på mig själv, mina medmänniskor och den djupare meningen med livet. Jag vaknade helt enkelt upp och började med glöd och engagemang undersöka den forskning som fanns i hur hjärnan och sinnena tar emot och bearbetar intryck för att fånga något som kunde ge oss konkreta observations- och bemötandeverktyg. Verktyg som kunde värdesätta och möta människan, inte personen med dess yrke, kön, religiositet och uppfattningar. Det som kom att bli ytterst intressant var de vanor vi utvecklar i hur vi uttrycker oss såsom vilka ord och tonlägen vi använder, ordstrukturer, vad vi ser och lägger uppmärksamhet på, kroppsspråk och så vidare. Det blev tydligt att våra vanor styr oss långt mer än jag hade vetskap om.
Efter ett examensarbete, på specialpedagogutbildningen år 2000, i hur inlärningsresultatet påverkas när vi medvetet bemöter elevernas vanor i sinnena blev jag inbjuden att handleda inom psykiatrin. Jag fick där förmånen att tillsammans med personalens observationer fortsätta utveckla Medvetet bemötande. Observationerna av våra uttrycksvanor har sedan utvecklats tillsammans med personal inom olika branscher.
År 2009 kom en tibetansk buddhistmunk Geshe Pema Dorjee, en av Dalai Lamas medarbetare, till kursgården som jag byggt upp och drev. Vi fick ett fantastiskt möte och jag blev bjuden till Dharamsala i Indien. Jag fick under två veckor uppleva en bemötandekvalitet och harmoni jag aldrig tidigare mött.
Vi har sedan dess samarbetat; rest till Nepal, Indien och Bhutan för att observera förhållningssätt och bemötande samtidigt som jag givit stöd till medmänskliga projekt han ansvarar för. Ett samarbete som har utmynnat i Insamlingsstiftelsen Hands in Union.

Åren av utveckling och uppbyggnad av metoden har visat mig hur viktigt det är att vi får tillgång till fler konkreta verktyg i bemötandet. Verktyg som stödjer oss att bli uppfattade och förstådda enligt vår intention och värde samtidigt som vi i vårt bemötande går vår medmänniska tillmötes. Verktyg som helt enkelt stödjer till ökat medmänskligt förhållningssätt i en värld som behöver allt stöd den kan få.
Och sist men inte minst har det ur metoden växt fram ett digitalt verktyg; CoXpress.

Innerlig tacksamhet till alla Er som jag mött på resan. En resa som jag hoppas fortsätter i många steg till.

Med värme,
Ingela Fors

FORSKNINGSLÄNKAR

Jill Bolte Taylor, hjärnforskare, författare och föreläsare: KLICKA HÄR

Karin Sjögren, Umeå universitet: KLICKA HÄR

Jerker Rönnberg, forskare vid Linköpings universitet: KLICKA HÄR

Hjärnans samordning av tonläge och språk, Max Planck institutet: KLICKA HÄR

Dr Anil Seth, professor i kognitiv neurovetenskap: KLICKA HÄR

Läkartidningen, Spegelneuroner och empati: KLICKA HÄR