Utbildningen för Dig som vill veta mer.

Bemötande och kommunikation är vår passion. 

Vill Du vara en av oss som bidrar till ett mer medmänskligt samhälle genom ett Medvetet Bemötande?
Vill du få fler verktyg?
Hur får vi till ett bemötande där vi inte når fram? Hur samspelar vi och lyfter olikheter till styrkor? Hur gör vi när bemötandeverktygen har tagit slut? Hur vet jag vad du behöver i mötet?
Hur vet jag vad jag själv ger dig? Hur upplevs jag?

Denna fyra dagars utbildningen riktar sig till dig som vill veta mer om hur bemötande och perception hänger ihop. Dagarna ger dig ökad självkännedom och du får både observations- och bemötandeverktyg att använda i din vardag och i din yrkesroll.

Utbildningen startar 12 – 13 maj 2020. Du kan delta i fyra dagar och har även möjlighet att till hösten delta i ytterligare fyra dagar och få fler verktyg för att kunna handleda i din yrkesroll.

För anmälan och mer info.

Varmt välkommen!

Add a comment