Utbildningen tydliggör våra vanor i hur vi bland annat använder oss av våra ord, ordstruktur,
tonläge, blick och kroppsspråk. Vi får helt enkelt på riktigt veta hur vi påverkar i ett möte samtidigt
som vi ökar vår observation av våra medmänniskors behov.

Du får konkreta förklaringar och verktyg i hur vi formar ett Medvetet Bemötande.
Ett nödvändigt steg för förtroende och hållbarhet.

Dina möten ökar i tydlighet och självrespekt.
Din medmänskliga omtanke och intention känns och blir synlig.
Du påverkar medvetet och representerar dig själv och den verksamhet du befinner dig i.

KONTAKT
MER INFOAnmälan

Ord från deltagare:

Jag avslutar snart min 3:e
ledarskapsutbildning.
Jag vill nog säga att det är nyckeln
till alla mina framsteg både i min
verksamhet samt i min personliga
utveckling.
Jag kan varmt rekommendera
detta för er som känner sig redo
för ett steg framåt i livet!

Anette Odelberg,
ägare/vd Oriental & Vintage

I den tid vi lever i är denna typ
av ledarskapsutbildning oerhört
viktig om vi vill hitta en
hållbar riktning och lysa inifrån.

Jag är överträffad, nockad av kärlek.
Medvetet bemötande har gjort stor
skillnad för mig som
människa och alla de roller det
innebär.

Medvetet bemötande utvecklar på
det personliga planet och jag ser
att företag som satsar får
betydligt mer kompetent personal
som känner mer glädje i sitt arbete
för de har fått verktyg
att ta personligt ansvar i sina möten.

Niclas Persnil,
ägare Persnil Försäljning AB