Att göra skillnad i kundmötet handlar om att beröra och skapa en personlig kontakt.
Ett möte som ger avtryck leder till trogna och lojala kunder; ambassadörer för verksamheten.

WORKSHOPS
I KUNDMÖTET

MB i kundmötet:

från värderingar till autentiska möten:
Det medvetna bemötandet skräddarsys till era värderingar och behov. I ett
första inledande möte tydliggör vi hur bemötandet internt och externt kopplas
till värdegrunden.

COACHING

Coaching: 

Coachningens syfte är att stödja implementeringen av det medvetna
bemötandet; individuellt och i grupp.

KONTAKT

Ord från verksamheter:

”Utveckling vi ser och är stolta över: Samarbetet i gruppen och mellan avdelningarna.Bygger broar. Förståelse och tolerans inför varandra. Medarbetarna pratar till varandra istället för om varandra Vi har kommit långt internt och externt Feedback mellan varandra Jag har lärt mig att agera på olika sätt, ser tydligt gensvar.

En helt annan atmosfär, till 70-75% Ledningen en helt annan connection, vi känner varandra på ett nytt sätt Speglingarna tydliga när jag bemöter Min roll accepterad Jag använder mig av det jag lärt även hemma.”

Jonas Haak,
VD Kristianstad Österlen Airport