MB I kommunikation

INFO
KONTAKT
Anmälan

Ord från deltagare:

”Att bemöta medvetet är en viktig väg och helt fantastiskt för oss alla att börja förstå
och respektera varandras likheter och olikheter. En styrka och verktyg i hur vi alla
kan bidra till en bättre värld.”