I YRKESROLLEN

I YRKESROLLEN; GRUPP ELLER ENSKILT

Ett medvetet bemötande handlar om medmänsklighet, att kunna se en annan människa för den hon är, att kunna se bortom personlighet, reaktioner eller diagnoser. Vi ger dig redskap i HUR du på ett enkelt sätt möter människan och individualiserar mötet med din brukare, klient, kund eller medarbetare.

Handledningen fokuserar på hur vi kan öka kvaliteten i mötet så att vi blir uppfattade så som vi önskar och enligt verksamhetens värderingar. Medvetet Bemötande ökar din observation av den perception som är aktiv i mötet. Handledningen ger bemötandeverktyg som formar det professionella och mänskliga mötet.

Handledningen utgår från nuläget och gruppens/verksamhetens behov; process – självledarskaps – eller ärendehandledning utifrån ett bemötandeperspektiv.

PRIVAT

PRIVAT

En handledning i medvetet bemötande ger dig en klarhet i vilka vanor du har när du kommunicerar och agerar samt ger dig konkreta verktyg som lyfter en situation till nya och vidare perspektiv i den riktning som följer din intention och det du önskar i mötet med dig och dina nära och kära; vuxen som barn.

Du kan boka en handledning till din ledningsgrupp, personalgrupp eller till dig privat.
Varmt välkommen!

BOKA
KONTAKT

VÅRA HANDLEDARE

Ingela Fors

Stefan Hagslätt

Yvonne Nilsson