HANDLEDARUTBILDNING I MB

Handledarutbildning i Medvetet Bemötande.

Medvetet Bemötande är ett Observations- och Bemötandestöd utifrån den perception som är aktiv i mötet. Metoden utgår från perceptions- och neurovetenskaplig forskning med tjugo års välbeprövad erfarenhet. En konkret metod som kvalitetssäkrar, dokumenterar och tydliggör uttrycksbehovet i mötet.

Varmt välkommen att anmäla dig till våra utbildningsstarter:

# Riktat till coacher och till Dig som i ditt yrke handleder och sitter i samtal.                  Start: 17 maj   INFO KLICKA HÄR

# Riktat till personal inom skola, vård, psykiatri och sociala verksamheter.                      Start: 22 maj   INFO KLICKA HÄR

anmäl intresse
MER INFO

MB till dig
inom hr

Dynamiska, växande och framgångsrika företag behöver vara alerta och uppdaterade inom många områden; tekniska såväl som mänskliga.

Vad vi ofta ser är behovet av en medvetenhet i hur vi påverkar och påverkas i mötet med människor samt behovet av fler bemötandeverktyg som stödjer kommunikation och samspel medarbetare emellan.

Medvetet bemötande är en viktig nyckel när vi ska utveckla naturliga och specifika verktyg för mötet. Det ger medarbetaren verktyg i observation och förhållningssätt utifrån de uttrycksvanor som finns i mötet.

När vi får tillgång till dessa bemötandenycklar skapar vi en kultur där medarbetaren kan se bortom olikheter i uppfattningar och beteende och istället fokuserar på uppgift och samspel, samtidigt som ödmjukhet, acceptans och öppenhet ökar.

Start våren 2018.

anmäl intresse
MER INFO

”Bemötandeverktyg som konkret, direkt överbryggar missförstånd”

Föreläsning på Högskolan KristiansTAD

Räcker det med goda intentioner när man arbetar med människor?

Tid: 2017-10-26, 13:00 – 15:00
Plats: Högskolan Kristianstad, Aulan, hus 7
Talare: Ingela Fors, specialpedagog, grundare och metodutvecklare av Conscious Expression/Medvetet Bemötande.

Högskolan Kristianstad Uppdrag AB är arrangör och bjuder in högskolans studenter, personal samt allmänhet till denna föreläsning som ger mötet med människan en ny dimension.

En föreläsning som belyser hur ett bemötande kan lyftas i medvetenhet och professionalitet.

Människor som söker sig till människorelaterande yrken bär oftast en naturlig empatisk förmåga och en intention om att gå vår medmänniska tillmötes i dennes behov. Men trots god intention fungerar inte alltid bemötandet som vi önskar. En god intention är i behov av tydlig observationsförmåga av medmänniskans uttrycksbehov samt en god kännedom om hur jag påverkar i mötet. Medvetna observationer som bygger upp gemensamt bemötande och ökad professionalitet.

Stress, sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar förmågan att ta emot och bearbeta intryck. Att kunna observera och medvetet möta min medmänniskas vanor av ord, ordstruktur, tonläge, blick och kroppsspråk formar en igenkänning i mötet och hen upplever sig sedd, hörd och värdesatt.

Ingela Fors har sedan 2002 utbildat, handlett och steg för steg byggt upp Medvetet Bemötande bland annat inom psykiatrin där bemötandets konst ständigt sätts på sin spets. Observation av uttrycksvanor och förhållningssätt i olika kulturer har bidragit till metodens tydlighet. Metoden är uppbyggd utifrån en specialpedagogisk grund där forskning från Hjärnans och Sinnenas uttryck lades som en grund.

Metodens styrka är det pedagogiska tydliggörandet av vanorna i vårt uttryck, de konkreta observations- och bemötandeverktygen samt metodens mångfald och breda grund. Arbetssätt och arbetsverktyg är uppbyggda utifrån ett specialpedagogiskt synsätt och innefattar bl.a. tydliggörande pedagogik, systematisk observation och dokumentation samt personcentrerat bemötande.

Föreläsningen är gratis. Max 200 platser.

Välkommen!