Mötesforum Futura är ett innovativt Utbildnings- och Handledningsföretag i Medvetet bemötande. Medvetet bemötande grundades 1997 och företaget år 2002. Företaget har växt långsamt och stabilt
i takt med att Medvetet bemötande mognat och etablerat referenser inom vård, omsorg, skola,
sociala verksamheter och näringsliv. Idag är företaget i en expansiv fas där Medvetet bemötande
sprids och når ut till fler människor i samhället.

Vår vision och syfte är att vara med och bidra till en ökad medmänsklighet människor emellan,
genom att inspirera människor till att öka sin medvetenhet och förståelse för varandra via ett
Medvetet bemötande.

Våra värdeord: glädje – meningsfullhet – professionalitet är vår grund och riktning i alla sammanhang.
Mötesforum Futura är sammansatt av ett professionellt konsultteam med olika bakgrund och med
en gemensam värdegrund i det medvetna och mänskliga mötet.

Teamets styrka är våra olika personligheter och bakgrund och och att vi därigenom kan erbjuda
en sådan mångfald som detta innebär.

INGELA FORS

Grundare och metodutvecklare av Medvetet bemötande och ägare av Mötesforum Futura AB. Utbildad specialpedagog och dessförinnan en vårdbakgrund. Jag har mångårig specialpedagogisk erfarenhet som jag förenat i det medvetna bemötandet. Har genom åren mött olika bemötandesituationer från utmaningar inom psykiatrin till privatpersoner och handledning i ledningsgrupp. Varje möte är ett nytt möte. Varje möte är en gåva där ett samspel mellan lyhördhet, öppenhet, observation och medmänsklig värme fyller rummet.
Min kärlek och nyfikenhet till medmänniskan vet inga gränser.
Idag främst verksam som inspiratör, intern handledare och utvecklare.

STEFAN HAGSLÄTT,
Handledare i Medvetet bemötande

Tidigare officer och har sedan dess ägnat mig åt chef- och ledarskapsutveckling inom UGL (Försvarsmaktens licensierade ledarskapsutbildning), FUGL och HUGL (utbildning av handledare för UGL). Har även bl.a. deltagit i en arbetsgrupp för att ta fram och implementerat PBT Psykisk Beredskaps Träning på försvarsmaktens militärhögskolor. Fann karate vid unga år och fick möjligheten att resa över hela världen och tävla på landslagsnivå under många år.
Verkar med uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Dessa uppdrag är på alla nivåer från kommunledning, koncernledning till medarbetarnivå.

Essensen av hela mitt arbetsliv har fött en önskan att förstå hellre än att bli förstådd. Att i medveten närvaro få kontakt i syfte att skapa en mjukare, hjärtligare värld. Med mellanmänsklig förståelse, värme och humor har jag upplevt att man kan komma hur långt som helst. Som handledare i Medvetet Bemötande har jag en inre övertygelse att ha funnit den rätta vägen.

Yvonne Nilsson,
Handledare i Medvetet bemötande 

Jag har arbetat som sjuksköterska inom olika vårdverksamheter, ex. akut- och intensivvård, kompanisköterska inom försvarsmakten och med flyktingmottagande. Har erfarenhet av att som konsult inom privat, kommunal, vård- och omsorgsverksamhet arbetat med kvalitets- och utvecklingsfrågor samt med handledning till arbetsgrupper.

De senaste åren har jag arbetat som vårdlärare inom Vuxenutbildning med utbildning av blivande undersköterskor och inom Yrkeshögskolan med ansvar att ta fram, utveckla och genomföra vidareutbildning för undersköterskor samt utvecklat och genomfört ett stort antal handledarutbildningar på uppdrag av kommunala arbetsgivare.
Nyfikenheten och intresset för vad som sker i mötet mellan människor samt vilka möjligheter och hinder som kan finnas i mötet, är och har varit som en ”röd tråd” genom mitt yrkesliv likväl som i mitt privatliv. Modellen Medvetet bemötande ser jag som ett effektivt och användbart verktyg i syfte att öka förståelsen för, kunskapen om och insikten i hur man i mötet på ett mycket konkret sätt kan fokusera på möjligheterna i mötet och hur eventuella hinder kan undvikas.
Som handledare i Medvetet bemötande har jag en möjlighet att dela med mig av denna kunskap och på så vis bidra till en ökad medvetenhet och kvalitet i mötet mellan människor.