Referenser och samarbeten 2016-2017

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Valbone Shosholli, enhetschef Funktionshinderomsorgen

”Att ge våra deltagare ett gott bemötande är det viktigaste i vårt arbete och något vi ständigt arbetar för att uppnå. Utbildningen har hjälpt oss att säkerställa att varje individ möts med värme och medmänsklighet, bortom diagnoser och eventuella hinder.

I arbetsgruppen har vi fått en ökad förståelse för varandra, varför vi reagerar och agerar som vi gör i olika situationer. Vi har fått ett verktyg som hjälper oss att tänka bortom egna värderingar och tyckande och istället arbeta med det som vi faktiskt ser och hör i mötet med våra deltagare.”

Kontaktuppgifter
valbone.shosholli@jonkoping.se
036 – 105612

LUNDS KOMMUN
Katarina Malmborg, enhetschef LSS
KONTAKTUPPGIFTER
Katarina.malmborg@lund.se
046 – 356253

KRISTIANSTAD KOMMUN
Anne-Li Nilsson. Elevhemschef Riksgymnasiets elevhem för rörelsehindrade 

”Riksgymnasiet har gjort en stor satsning och alla anställda på Riksgymnasiets elevhem har gått basutbildningen. Vi har även använt Futura till ärendehandledning och ledarna har gått Ledarskapsutbildningen. En god investering som fått ringar på vattnet i samverkan med skola och habilitering. Vi har fått möjlighet att få ett gemensamt verktyg/metod som gör att vi kan utveckla vårt sätt att möta och bemöta ungdomarna, deras föräldrar och även oss själva i organisationen!” 

Kontaktuppgifter
Omsorgsförvaltningen, Riksgymnasiets elevhem
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad
Besöksadress: Tivoligatan 2,
Tfn: 044-13 62 01 │annelie.nilsson@kristianstad.se
www.kristianstad.se

KRISTIANSTAD KOMMUN
Cecilia Arnesson, enhetschef
Cecilia.arnesson@kristianstad.se
073 – 3134756

OSBY KOMMUN
Anna-Lena Ivarsson, enhetschef hemtjänsten
Anna-lena.ivarsson@osby.se
0479 – 52 83 98

SÖLVESBORGS KOMMUN
Ingrid Lindquist, avdelningschef IFO barn och familj
Ingrid.lindquist@solvesborg.se
0456-81 63 44

ALERIS

”Medvetet bemötande ger undersköterskan/behandlingspersonal ett verktyg att skapa förutsättningar till en bra allians med klienten genom att kartlägga hur klienten behöver bli bemött för att nå ex. förändring i klientens beteende. Professionalismen ökar då medarbetarna måste arbete med sina egna beteenden och reaktioner. Det blir en personlig utveckling som skapar en kompetenshöjning i arbetet med människor med psykisk ohälsa samt samsjuklighet. Det skapa också en bra dialog mellan medarbetarna, teamkänsla.”

Fredric Prodér, verksamhetschef Aleris Mjörnviksholm
Vård- och rehabiliteringshem för vuxna personer med psykiska funktionshinder. Fredric.proder@aleris.se
0322 – 511 97

KRISTIANSTAD ÖSTERLEN AIRPORT

Jonas Haak, vd Kristianstad Österlen Airport
Jonas.haak@kidairport.com
073 – 4238038

ICA MAXI HÖGSKOLAN, HALMSTAD

Helene och Rickard Hillarp
Helene.hillarp@maxi.ica.se
070 – 3924404

SEVEN
Sigge Nielsen
sigge@sevencf.se
070 – 6835398

EVA SÖDERBAUM OCH PERNILLA KARLSSON KOMIKAPP

”Genom åren har vi på Komikapp uppmärksammat behovet av kunskap att individanpassa produkter och miljöer utifrån användargruppen. Tillsammans med Mötesforum Futura vill vi inspirera våra kunder att kvalitetssäkra vistelsen i sinnesrummet genom ett medvetet bemötande.”

Vad är ett medvetet bemötande?
”I ett medvetet bemötande vet Du hur Du hur du skall göra, vilken upplevelse Du vill förmedla och hur Du vill påverka. Allt för att säkerställa att sinnesrumsmiljöerna och materialet används optimalt som verktyg i era olika verksamheter.”

THOMMY FORS

Leg. Sjukskötare med specialistkompetens inom psykiatri sedan 1972
Klinikföreståndare samt enhetschef inom psykiatrin 1972 – 1979
Gymnasielärare med vårdinriktning 1979 – 2000
Bitr. verksamhetschef, utbildningsansvarig samt vårdchef inom privat psykiatriverksamhet 2000 – 2012
thommy.fors@horby.com
+46 738 060 749

”Ett medvetet bemötande är ett ytterst kraftigt verktyg inom bland annat psykiatrin. Att behandla människor med diverse farmaka eller terapeutiska metoder utan att på djupet veta vem personen i fråga är, påminner mig om slumpens skördar. Det är först i den stund ett gott möte på lika villkor etableras, som vi verkligen kan inleda ett terapeutiskt förhållningssätt till den enskilda människan. Speciellt som vårt bemötande är att betrakta som en behandling i sig. Ett medvetet bemötande borde alltid vara en självklar och framskjuten del av all individuell vårdplanering, oavsett inom vilken specialitet som vi rör oss.”

LARS ANDÅKER

Läkare med olika ledningsuppdrag i offentliga och privata miljöer.
lars@andaker.com
+46 705 506 344
”Ett tryggt och professionellt bemötande är grunden till att skapa förtroende. Ett förtroende som ökas med ett Medvetet Bemötande, där vi belyser våra vanor och ovanor och lär oss bli alltmer professionella och mänskliga.”

På fotot:

Jonas Haak, Vd Kristianstad Österlen Airport
Lars Andåker, Läkare med olika ledningsuppdrag i offentliga och privata miljöer.
Sigge Nielsen, Seven
Eva Söderbaum och Pernilla Karlsson, Komikapp
Thommy Fors, Senior Advisor