Kurser och utbildningar

DSC_2292-2

PERSONALUTBILDNING

En fyra dagars utbildning för din personal som ger ökad självkännedom och fler verktyg i bemötandet.

Utbildningen belyser tre perspektiv:

Vilka behov har mottagaren?

Vem är jag i mötet?

Hur matchar vi? Hur går jag tillmötes?

Utbildningen tränar och ökar medvetenhet om den perception som är aktiv i mötet dvs. vad personen är mottaglig för i bemötandet men även en ökad självkännedom i hur jag själv uppfattas och hur jag kan justera mitt uttryck i mötet.
Mer info

2017-01-07 09.48.13 (1)

UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM HANDLEDER OCH COACHAR 

Vill Du ha påfyllning till Dig, din handledning och samtal?
Vi möts åtta dagar och djupdyker i observation, förståelse och konkreta bemötandeverktyg. Vi tränar oss att observera aktiv perception och utgår från din vardag. Du får massor med verktyg och handledningsstöd.

Frågeställningar du möter i utbildningen:
Observation – vilken perception har du framför dig?
Förståelse – vem är du? – vem är jag i mötet med dig?
Bemötande – hur går jag dig tillmötes?  – hur gör jag?

Du får en egen skjuts i din självkännedom och kommer ännu en gång att se dig själv ur fler perspektiv. Att helt enkelt bli mer av Dig.
Mer info och intresseanmälan

“Jag ser en stor förändring i mig som är tack vare Ingela. När jag började fanns det sår från barndomen som fortfarande finns men jag har vänt mycket av det till min fördel och jag har fått ett helt annat perspektiv på livet och mitt förflutna. Jag går in i en ny fas nu som pappa och mina bolag går också in i nästa fas så kontinuerliga träffar från nu är ett måste. Ingela är en varm person som jag har stort förtroende för”

”Riksgymnasiet har gjort en stor satsning och alla anställda på Riksgymnasiets elevhem har gått basutbildningen. Vi har även använt Futura till ärendehandledning och ledarna har gått Ledarskapsutbildningen.

En god investering som fått ringar på vattnet i samverkan med skola och habilitering. Vi har fått möjlighet att få ett gemensamt verktyg/metod som gör att vi kan utveckla vårt sätt att möta och bemöta ungdomarna, deras föräldrar och även oss själva i organisationen!”

Anne-Li Nilsson.
Elevhemschef Riksgymnasiets elevhem för rörelsehindrade, Kristianstad kommun.

Kurser i personlig och existentiell utveckling

ljusgata foto

Meditation och bildtolkning
I denna kurs tränar vi upp vår närvaro och stabilitet. Att stå på våra egna ben, känna stabiliteten i vårt inre och möta vardagen.
Vi tar en djupare kontakt med den existentiella delen av oss själva, din andlighet. Att omfamna alla delar av oss själva, oavsett trossats, är värdefullt i vår väg till att vara trygga med den vi är.
Efter meditationen skissar du din upplevelse och kommunikation med ditt inre. Jag bildtolkar, ger dig fler perspektiv och konkreta nycklar till kommande steg i livet.

För kursstart, se blogg och almanacka 🙂

2016-12-26 16.40.04 (1)

Jag som förälder
I denna kurs är du tillsammans med andra föräldrar. Vi delar vardagens glädjeämnen och utmaningar.
Jag handleder och visar konkret hur du på ett djupare plan kan förstå och bemöta ditt barn.
Du fyller på din “verktygslåda i bemötandet” och känner dig framförallt inte ensam. Vi tar varandra i hand och följer varandras livsstig.
Kursen ges både online och live på Österlen.
Var med de tillfällen du har möjlighet.

För kursstart, se blogg och almanacka 🙂

Trädet – bildtolkningskurs steg 1
Denna kurs är för Dig som vill lära dig att bildtolka.
Bildtolkning är kroppens bildkommunikation. Vi kommer att observera och se hur ett träd kan visa utveckling och mognad via färg, form och utseende.
I steg 1 följer du ditt eget träds utveckling – och samtidigt fördjupar din avslappning och ditt bildseende.
Kursen löper över 4 tillfällen, 1 ggr per månad.

 

Trädet – bildtolkningskurs steg 2
I steg 2 fördjupas dina kunskaper och du använder nu dina kunskaper för att följa ditt barns träd eller en väns träd. För att i nästa utvecklingssteg kunna använda dina kunskaper, om du önskar, i ditt yrke.
Kursen löper över 4 tillfällen, 1 ggr per månad.

För kursstart, se blogg och almanacka 🙂

2017-04-30 10.57.11

I fotspåren av Franciskus av Assisi – Toscana, Italien

Ta min hand och upplev avtrycken av Franciskus av Assisi – i stillhet och med existentiell närvaro.
Denna resa är för Dig som vill fördjupa din kontakt med din andlighet och mening. En upptäcktsresa som stimuleras av de fysiska platser vi besöker. Vi mediterar, skriver, målar och samtalar. Jag stödjer Dig via mina observationer och bildtolkningar.
Med hopp om att vi kan resa till våren – i början av maj månad.
Kontakta mig gärna för mer info.